http://www.renkum.nl/renkum?waxtrapp=qclljLsHsOlChTmFlFaDdDD


Dit zijn  oude voertuigen.,met oude militairen erin.

Dat hoort bij de Airborne herdenkingen in September