Hier komt hij aan gefietst op zijn stevige transportfiets met de zingende banden